Zapisy na egzamin na certyfikaty SOLIDWORKS

Techniczne możliwości

Obecnie egzamin jest organizowany w salach C2.12HC lub B2.06. W pierwszej z tych sal mamy 6 stanowisk komputerowych z 2 monitorami i 4 stanowiska z 1 monitorem. W drugiej - 5 stanowisk z 2 monitorami. Wybór sali zależy od liczby chętnych i obciążenia sal.

Rezerwacja miejsc

Od roku akademickiego 2016/17 dostęp do egzaminów (dotyczy to szczególnie certyfikatów CSWA i CSWP) wymaga spełnienia warunków wstępnych podanych w regulaminie  oraz na stronach dotyczących każdego z certyfikatów (wymagania CSWA , wymagania CSWP ). Rezerwować miejsce na egzaminie mogą wyłącznie osoby, które spełniają te warunki. Wszystkie inne wpisy będą usuwane.

nowePierwszeństwo przy rejestracji mają studenci studiujące na semestrach dyplomowych (w semestrze zimowym: 4 roku studiów I st., w semestrze letnim - 2 roku studiów II st.). Oni mogą rezerwować miejsca od momentu otwarcia rejestracji, dla pozostałych studentów rezerwacja miejsc zaczyna się 2 tygodnie przed egzaminem.

Termin kolejnego egzaminu - 07.12.2017

Dla studentów 4 roku studiów I stopnia zapisy już trwają, dla pozostałych studentów początek rezerwacji miejsc od 10:00 w czwartek 23.11.2017

Wolne miejsca

Formularz

Do rejestracji używany jest internetowy system oparty o Formularze Google .

  1. Nowa wersja formularza pozwala zrobić tylko 6 rezerwacji na stanowisko z 2 monitorami, tylko 4 na stanowisko z jednym monitorem i tylko 2 osoby mogą wpisać się na listę rezerwową. Po wyczerpaniu każdego z rodzajów rezerwacji odpowiednia pozycja znika z formularza.
  2. Po dokonaniu wszystkich rezerwacji formularz jest automatycznie zamykany. Możliwe jest ręczne odblokowanie formularza w przypadku rezygnacji z rezerwacji jednej lub kilku osób.

Informacja o certyfikatach SOLIDWORKS

Dodatkową informację o dostępnych certyfikatach i przebiegu egzaminu można uzyskać tu © I.Rokach, 2015-2017, v.5.1.0, 09.10.2017. Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku