Zapisy na egzamin na certyfikaty SOLIDWORKS

Techniczne możliwości

Obecnie egzamin jest organizowany w salach C2.12HC lub B2.06. W pierwszej z tych sal mamy 6 stanowisk komputerowych z 2 monitorami i 4 stanowiska z 1 monitorem. W drugiej - 5 stanowisk z 2 monitorami. Wybór sali zależy od liczby chętnych i obciążenia sal.

Rezerwacja miejsc

Rezerwacja zostanie wznowiona we wrześniu 2017

Od roku akademickiego 2016/17 dostęp do egzaminów (dotyczy to szczególnie certyfikatów CSWA i CSWP) wymaga spełnienia warunków wstępnych podanych w regulaminie  oraz na stronach dotyczących każdego z certyfikatów. Rezerwować miejsce na egzaminie mogą wyłącznie osoby, które spełniają te warunki. Wszystkie inne wpisy będą usuwane.

noweW czasie semestru dyplomowego pierwszeństwo przy rejestracji mają studenci II roku studiów II stopnia. Oni mogą rezerwować miejsca od momentu otwarcia rejestracji, dla pozostałych studentów rezerwacja miejsc zaczyna się 2 tygodnie przed egzaminem.

Do rejestracji używany jest internetowy system oparty o Formularze Google .

  1. Nowa wersja formularza pozwala zrobić tylko 6 rezerwacji na stanowisko z 2 monitorami, tylko 4 na stanowisko z jednym monitorem i tylko 2 osoby mogą wpisać się na listę rezerwową. Po wyczerpaniu każdego z rodzajów rezerwacji odpowiednia pozycja znika z formularza.
  2. Po dokonaniu wszystkich rezerwacji formularz jest automatycznie zamykany. Możliwe jest ręczne odblokowanie formularza w przypadku rezygnacji z rezerwacji jednej lub kilku osób.

Informacja o certyfikatach SOLIDWORKS

Dodatkową informację o dostępnych certyfikatach i przebiegu egzaminu można uzyskać tu © I.Rokach, 2015-2017, v.5.0.0, 16.01.2017. Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku