Wyróżniający się absolwenci

Niżej (za zgodą zainteresowanych) podane są dane osobowe studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, którzy obecnie są na ostatnim roku studiów sII stopnia i posiadają certyfikaty SOLIDWORKS inne niż podstawowy certyfikat CSWA .

Kierunek Automatyka i Robotyka

Nazwisko, imię Specjalność CSWA-S  CSWP  CSWPA-DT  CSWPA-SM  Dane kontaktowe
Mazurczak Marek AP mmazurczak93@gmail.com, tel. 609 393 213

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Nazwisko, imię Specjalność CSWA-S  CSWP  CSWPA-DT  CSWPA-SM  CSWPA-WD  Dane kontaktowe
Białek Paweł KWW pawbialek11@gmail.com
Natkański Piotr KWW piotrnatkanski17@gmail.com, tel. 607 833 135
Stasz Paweł UiTI pawel.stasz.ck@gmail.com, tel. 733 221 474

Użyte skróty nazw specjalności:
 AP - Automatyka przemysłowa
 KWW - Komputerowe wspomaganie wytwarzania
 UiTI - Uzbrojenie i techniki informatyczne