Wyróżniający się absolwenci

Niżej (za zgodą zainteresowanych) podane są dane osobowe studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, którzy obecnie są na ostatnim semestrze studiów I stopnia i posiadają certyfikaty SOLIDWORKS.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Nazwisko, imię Specjalność CSWA  CSWA-S  CSWA-SD  CSWPA-SM  Dane kontaktowe
Bożęcki Krystian KWW kryboz6@gmail.com
Hernoga Jakub CAD/CAE jakub.hernoga@gmail.com
Karpeta Marcin CAD/CAE marcin.b.karpeta@gmail.com
Lefek Hubert KWW hubert.lefek@gmail.com
Mierzwiński Kamil CAD/CAE kamilmierzwinski4@gmail.com
Miłek Adam SiC adammilek95@gmail.com
Pauli Maciej CAD/CAE maciekpauli@gmail.com, tel. 728 947 260
Szcześniak Michał KWW michal170295@gmail.com
Szczygieł Paweł IMMiS pawelsz15@hotmail.com
Wierzbicki Patryk CAD/CAE patrykwierzbicki4@o2.pl

Użyte skróty nazw specjalności:
 CAD/CAE - Systemy CAD/CAE
 IMMiS - Inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo
 KWW - Komputerowe wspomaganie wytwarzania
 SiC - Samochody i ciągniki