Tzw. dobre rady:-)

Zalecana kolejność uzyskiwania certyfikatów

Każdy z certyfikatów grupy Associate nie ma "poprzedników". Oznacza to, że odpowiednie egzaminy można ułożyć w dowolnej kolejności. Zaleca się jednak zaczynać od CSWA, jako najbardziej podstawowego i popularnego certyfikatu. Jego popularność powoduje, że jest to egzamin najlepiej sprawdzony i zwykle nie zawiera błędnych pytań.

Teoretycznie, dla inżynierów z przemysłu uzyskanie certyfikatu CSWA nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu na CSWP. Ale to nie dotyczy studentów, którzy muszą uzyskać CSWA przed próbą uzyskania CSWP. Taka kolejność jest obowiązującą na PŚk.

Ponownie, teoretycznie można przystąpić do egzaminu na CSWPA-DT bez certyfikatu CSWP. Ale nie jest to kolejność naturalna, więc lepiej uzyskać CSWP przed CSWPA-DT.

Specyfika polskiego przemysłu (szczególnie tego z Kielc i okolic) polega na dużym udziale konstrukcji spawanych oraz zrobionych z giętej blachy. Dlatego osobom poszukującym pracy w PL najbardziej przydają się umiejętności, które potwierdzają certyfikaty CSWPA-SM i CSWPA-W.

Przygotowanie się do egzaminu

Najpopularniejsze egzaminy CSWA i CSWP są już dostępne w języku PL. Ale większość materiałów dydaktycznych dostępnych w Internecie (książki, filmy) jest w języku angielskim. Dlatego zaleca się używanie wersji angielskiej pytań egzaminu, jak najbardziej uniwersalnej i najlepiej sprawdzonej.

Cały cykl przygotowań do egzaminów innych niż CSWA i CSWP warto przeprowadzić przestawiwszy SW na angielski interfejs (menu: Narzędzia / Opcję, zaznacz pozycje pokazane niżej: najpierw dolną, później górną).

Najlepszym narzędziem edukacyjnym, które pomaga w przygotowaniu się do egzaminu są liczne (szczególnie w przypadku najbardziej popularnych certyfikatów CSWA i CSWP) filmy edukacyjne. Oglądanie każdego odcinka i powtórzenie odpowiedniego ćwiczenia zajmuje około 15-20 minut. W ten sposób nawet najbardziej zapracowana osoba może bez trudu przygotować się do egzaminu.

Założenie konta na stronie Virtual Tester

Przed egzaminem trzeba założyć sobie konto na stronie Virtual Tester. W tym celu:

 1. Wejdź na stronę Virtual Tester 
 2. Ściągnij program Tester PRO Client (linki są w prawym górnym rogu strony) i zainstaluj go na swoim komputerze
 3. Uruchom program i wybierz język PL, jako język aplikacji. Uwaga! Proszę nie mięć złudzeń — język ten zostanie użyty tylko w czasie założenia konta oraz (dla wszystkich certyfikatów poza CSWA i CSWP) do najprostszych komunikatów w czasie egzaminu (np. "Pytanie 1" ). Niektórym przeszkadza taka mieszanka polskiego i angielskiego w czasie egzaminu i oni zakładają konto od razu w języku angielskim. W każdym razie później można tę opcję zmienić.

 4. Kolejność postępowania przy założeniu konta:
  1. Zaznacz opcję Nie posiadam VirtualTester ID
  2. Chociaż końcowy certyfikat wystawiany jest tylko w języku angielskim tu piszemy imię i nazwisko piszemy z PL znakami (muszą zgadzać się z dokumentem tożsamości).
  3. Ponieważ certyfikat będzie w języku angielskim błędem będzie wprowadzenie w wierszu "Firma:" Politechnika Świętokrzyska. W wyniku tego tekst certyfikatu będzie mieszanką dwóch języków. W celu uzyskania prawidłowego międzynarodowego certyfikatu zaleca się użyć angielskiej nazwy naszej uczelni, czyli Kielce University of Technology.
  4. W ostatnim wierszu warto zaznaczyć opcję List in online directory of certified users. Pozwoli to na umieszczenie Twojego imienia i nazwiska na światowej liście posiadaczy certyfikatów SW dostępnej w Internecie. To umożliwi potencjalnemu pracodawcy łatwo sprawdzić prawdziwość umieszczonej w naszym CV informacji o posiadanym certyfikacie. Na liście tej podana jest następująca informacja: imię, nazwisko, nazwa firmy, miasto, kraj.

Przebieg egzaminu

Egzamin na każdy certyfikat jest inny. Tu podane są tylko najogólniejsze zalecenia dotyczące wszystkich egzaminów. Pochodzą one z różnych źródeł, w większości z bardzo dobrych filmów edukacyjnych opracowanych przez firmę InfiniteSkills . Opisy poszczególnych certyfikatów podane wyżej zawierają również szczegółowe rady dla każdego z egzaminów.

 1. Przed egzaminem warto napisać na kartce pionowo liczby od 1 do maksymalnej liczby pytań na danym egzaminie (np. 14 w przypadku CSWA). Obok każdego z nich w czasie egzaminu wpisujemy liczbę punktów oraz wybraną przez nas odpowiedź z zaznaczeniem, czy jesteśmy na 100% pewni że jest poprawna, czy uważamy, że warto jeszcze raz wszystko sprawdzić. W ten sposób kontrolujemy przebieg swojej pracy oraz liczbę uzyskanych punktów.
  Zamiast kartki można użyć specjalną aplikację, która automatycznie sumuje punkty i pozwala oszacować wynik egzaminu. Takie aplikację są opracowane dla egzaminów na następujące certyfikaty:
 2. Warto przed egzaminem przełączyć język interfejsu SW na angielski. Obecnie (10.2017) tylko jeden egzamin jest dostępny w języku PL, przy czym jakość tłumaczenia nie jest dobra. Wszystkie egzaminy na poziomie zawodowym nie są przetłumaczone.
 3. Zaczynamy od najprostszych zadań lub pytań. Najbardziej skomplikowane zostawiamy na koniec.
 4. Proszę pamiętać, że proponowane warianty odpowiedzi na pytanie czasem z premedytacją zawierają niewielkie odchylenia od poprawnej wartości. Dla każdego pytania zawsze podany jest dopuszczalny margines błędu i w niektórych przypadkach jest on dość spory (np. 5% w przypadku wyników analizy MES, 1% w przypadku pozostałych wyników).
 5. W czasie egzaminu nie ma sensu się spieszyć, warto wykorzystać cały okres czasu przydzielony na egzamin. Wcześniejsze go ukończenie nie zwiększy końcową ocenę, ale zwiększy szansę na popełnienie błędu. W realnej pracy konstruktora najbardziej liczy się brak błędów przy jednoczesnym dotrzymaniu terminu.
 6. Rysunek pokazany na ekranie Virtual Tester'a nie jest dokładnym rysunkiem technicznym. Część jego wymiarów oznaczonych literami A, B, C, itp. jest zmienna, dlatego twój szkic, część lub złożenie może wyglądać nieco inaczej.
 7. Pomoc SW jest częścią programu. Egzamin nie tylko dopuszcza jej używanie, lecz nawet ma na celu sprawdzić jak szybko i sprawnie z togo skorzystasz.
 8. Tak, pytania czasem zawierają błędy. Tak, używane w SW algorytmy obliczania masy oraz współrzędnych środku ciężkości części lub złożenia nie są doskonałe. Czasem różnica pomiędzy wartością obliczoną a najbliższą pasującą jest lekko większa od podawanej. Postępuj zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem, zgłoś problem osobie nadzorującej przebieg egzaminu i pracuj dalej.
 9. Podstawowa Zasada Informatyki KISS (Keep It Simple Stupid, czyli "Zrób to prościej głupcze") tu również obowiązuje. Zamiast jednej skomplikowanej operacji lepiej wykonać kilka prostych.

Po egzaminie

Wynik egzaminu jest wyświetlany przez Virtual Tester w postaci graficznej (wyżej pokazany jest typowy wynik egzaminu próbnego).

Po ukończeniu egzaminu warto zalogować się na swoje konto na stronie Virtual Tester . Tam w zakładce CERTIFICATES znajdują się wszystkie certyfikaty danego użytkownika (w formacie PDF) oraz dodatkowe gadżety (np. odpowiednie logo do umieszczenia na wizytówce, itp.). Obok znajduje się zakładka EXAM RESULTS (pozycja 1 na rysunku), gdzie jest lista egzaminów razem z uzyskanymi wynikami (2). Po zaznaczeniu każdego egzaminu można zobaczyć wykresy pokazujące poprawność odpowiedzi na poszczególne pytania (3) oraz wyniki punktowe reszty osób z całego świata, którzy przystąpili do tego egzaminu (4).