Certyfikaty SOLIDWORKS i możliwość ich uzyskania dla studentów, doktorantów i pracowników PŚk

Co daje uzyskanie certyfikatu SOLIDWORKS

Dla studenta

 1. Certyfikat producenta najpopularniejszego na świecie programu CAD 3D jest ogólnie uznawanym świadectwem umiejętności posługiwania się programem SOLIDWORKS. W niektórych krajach (np. w Irlandii) lub wybranych stanach USA (np. na Florydzie) uzyskanie tego certyfikatu jest obowiązkowe dla wszystkich studentów, którzy mieli zajęcia z CAD (informacja o tym jest tu ).
 2. Uzyskanie jednego lub nawet kilku certyfikatów nie gwarantuje zatrudnienia. Ale wiele pracodawców włącza posiadanie certyfikatu do listy wymaganych umiejętności. Np. firma Walt Disney Parks and Resorts  gwarantuje posiadaczom certyfikatów SOLIDWORKS zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną (informacja o tym jest tu )

Dla pracodawcy

 1. Certyfikat oznacza oszczędności na szkoleniu przyszłego pracownika
 2. Certyfikowany pracownik może zaczęć pracować wydajnie od pierwszego dnia zatrudnienia
 3. Poziom uzyskanego certyfikatu charakteryzuje ogólny poziom studiów na danym kierunku i/albo specjalności oraz stopień zaangażowania się studenta w proces kształcenia

Kiedy warto przystąpić do egzaminu

Na razie jedyną specjalnością dla której programu nauczania zakłada zdobywanie kilku certyfikatów SW jest Systemy CAD/CAE  na kierunku MiBM. Studenci pozostałych specjalności MiBM od roku akad. 2017/18 przygotowują się do pierwszego certyfikatu CSWA w ramach przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" na 3 roku studiów. Studenci innych kierunków WMiBM lub innych wydziałów mogą przystąpić do niektórych egzaminów po samodzielnym osiągnięciu odpowiednich umiejętności. Od roku 2019 dla studentów WMiBM jest możliwość przygotowania się do egzaminów na certyfikaty serii Associate na dodatkowych zajęciach w ramach projektu POWER.

Najlepszym okresem dla zdobywania certyfikatów są ostatnie semestry studiów:

 1. Dla studentów studiów dziennych I stopnia na kierunku MiBM — semestry 6 (po pozytywnym ukończeniu przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" w semestrze 5) i 7 (dyplomowy). Na semestrze 6 dla tych studentów przewidziane są dodatkowe zajęcia w ramach projektu POWER.
 2. Dla studentów studiów dziennych II stopnia na kierunku MiBM — semestry 2 i 3, w czasie których dla tych studentów również przewidziane są dodatkowe zajęcia w ramach projektu POWER .
 3. Dla studentów studiów dziennych II stopnia na kierunku AiR — semestr 2, w czasie którego dla tych studentów również przewidziane są dodatkowe zajęcia w ramach projektu POWER.
 4. Dla studentów pozostałych kierunków studiów dziennych i zaocznych dostęp do egzaminów certyfikacyjnych ograniczony jest do semestru 7 na studiach I stopnia i semestrów 2 i 3 na studiach II stopnia.
 5. Poza studentami specjalności Systemy CAD/CAE  wcześniejszy dostęp do egzaminów certyfikacyjnych możliwy jest dla członków Koła Naukowego Komputerowe Wspomaganie Projektowania 

Przystąpić do każdego z egzaminów można tylko po spełnieniu warunków podanych niżej dla każdego certyfikatu osobno.

Jakie certyfikaty są dostępne na poziomie uczeń/student

Warunki subskrypcji licencji uczelnianej programu SW pozwalają studentom i pracownikom PŚk uzyskać bezpłatnie następujące certyfikaty podstawowe:

 • CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) — pierwszy i najbardziej podstawowy certyfikat. Potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się programem oraz podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • noweCSWA-AM (Certified SOLIDWORKS Associate — Additive Manufacturing) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw druku 3D i przygotowania modelu CAD do tej operacji. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate — Simulation) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania metody elementów skończonych (MES). Potwierdza umiejętność przeprowadzenia analizy statycznej za pomocą SW Simulation. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWA-SD (Certified SOLIDWORKS Associate — Sustainable Design) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania projektowanego wyrobu na środowisko. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • nowePlatform Explorer Associate — poświadcza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami platformy 3DEXPERIENCE.

Inne certyfikaty SOLIDWORKS (poziom Professional i Professional Advanced)

Po uzyskaniu certyfikatów podstawowych i zdobyciu doświadczenia (minimum 6 miesięcy codziennej pracy z programem) można samodzielnie przystąpić do następujących egzaminów:

 • CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW na poziomie profesjonalisty. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWP-S (Certified SOLIDWORKS Professional — Simulation) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW Simulation oraz wiedzy na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania MES. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • noweCSWP-CAM (Certified SOLIDWORKS Professional CAM) — poświadcza posiadanie umiejętności w posługiwaniu się SW CAM.
 • CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools) — poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SW do tworzenia dokumentacji płaskiej. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWPA-SM (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Arkusz blachy". Jeden z dwóch najbardziej praktycznych i przydatnych certyfikatów. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • CSWPA-W (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Konstrukcje spawane". Drugi z dwóch najbardziej praktycznych i przydatnych certyfikatów. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • CSWPA-MT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Tools) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu dodatku "Narzędzia do form".
 • CSWPA-S (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Powierzchnie".
 • CSWP-MBD (Certified SOLIDWORKS Professional — Model Based Design) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia MBD.

Absolutny top — Certified SOLIDWORKS Expert

Certyfikat ten oznacza, że posiadacz go potrafi zrobić w SOLIDWORKS wszystko. Można go uzyskać tylko na zaproszenie firmy. Warunkiem uzyskania takiego zaproszenia jest zdobycie CSWP oraz przynajmniej 4 z 5 następujących certyfikatów serii Professional Advanced: Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Tools, Drawing Tools. Odpowiedni egzamin trwa 4h, program jego jest bardzo ogólny , brak egzaminu przykładowego.

Zdobycie CSWE w czasie studiów wymaga od studenta wyjątkowych zdolności oraz pomocy wykładowcy posiadającego taki certyfikat (w PL na razie takich brak). Na razie tylko jedna z uczelni USA stwarza taką możliwość dla swoich studentów. Nazwiska osób, które uzyskały ten certyfikat umieszczane są na zawsze na suficie korytarza tej uczelni. Faktycznie, wyżej już się nie da:-).

Zdjęcie pochodzi ze wpisu  na blogu SW.