Opisy wszystkich certyfikatów SOLIDWORKS

Przystąpić do każdego z egzaminów można tylko po spełnieniu warunków podanych niżej dla każdego certyfikatu osobno.

Jakie certyfikaty są dostępne na poziomie uczeń/student

Warunki subskrypcji licencji uczelnianej programu SW pozwalają studentom i pracownikom PŚk uzyskać bezpłatnie następujące certyfikaty podstawowe:

 • CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) — pierwszy i najbardziej podstawowy certyfikat. Potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się programem oraz podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • CSWA-AM (Certified SOLIDWORKS Associate — Additive Manufacturing) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw druku 3D i przygotowania modelu CAD do tej operacji. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate — Simulation) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania metody elementów skończonych (MES). Potwierdza umiejętność przeprowadzenia analizy statycznej za pomocą SW Simulation. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWA-SD (Certified SOLIDWORKS Associate — Sustainable Design) — poświadcza posiadanie wiedzy na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania projektowanego wyrobu na środowisko. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu 
 • nowePlatform Explorer Associate — poświadcza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się narzędziami platformy 3DEXPERIENCE.

Inne certyfikaty SOLIDWORKS (poziom Professional i Professional Advanced)

Po uzyskaniu certyfikatów podstawowych i zdobyciu doświadczenia (zaleca się od 6 miesięcy do 2 lat codziennej pracy z programem) można samodzielnie przystąpić do następujących egzaminów:

 • CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW na poziomie profesjonalisty. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWP-S (Certified SOLIDWORKS Professional — Simulation) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW Simulation oraz wiedzy na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania MES. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWP-CAM (Certified SOLIDWORKS Professional CAM) — poświadcza posiadanie umiejętności w posługiwaniu się SW CAM.
 • CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools) — poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SW do tworzenia dokumentacji płaskiej. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWPA-SM (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Sheet Metal) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Arkusz blachy". Jeden z dwóch najbardziej praktycznych i przydatnych certyfikatów. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWPA-WD (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Weldments) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Konstrukcje spawane". Drugi z dwóch najbardziej praktycznych i przydatnych certyfikatów. Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWPA-MT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Mold Tools) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu dodatku "Narzędzia do form".
 • CSWPA-SU (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Surfacing) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia "Powierzchnie". Więcej na temat tego certyfikatu jest tu .
 • CSWP-MBD (Certified SOLIDWORKS Professional — Model Based Design) — poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SW przy używaniu narzędzia MBD.

Absolutny top — Certified SOLIDWORKS Expert

Certyfikat ten oznacza, że posiadacz go potrafi zrobić w SOLIDWORKS wszystko. Certyfikat ten nie jest dostępny za darmo dla studentów, doktorantów i pracowników PŚk. Można go uzyskać tylko na zaproszenie firmy. Warunkiem uzyskania takiego zaproszenia jest zdobycie CSWP oraz przynajmniej 4 z 5 następujących certyfikatów serii Professional Advanced: Sheet Metal, Weldments, Surfacing, Mold Tools, Drawing Tools. Odpowiedni egzamin trwa 4h, program jego jest bardzo ogólny , brak egzaminu przykładowego.

Zdobycie CSWE w czasie studiów wymaga od studenta wyjątkowych zdolności oraz pomocy wykładowcy posiadającego taki certyfikat (w PL na razie takich brak). Na razie tylko jedna z uczelni USA stwarza taką możliwość dla swoich studentów. Nazwiska osób, które uzyskały ten certyfikat umieszczane są na zawsze na suficie korytarza tej uczelni. Faktycznie, wyżej już się nie da:-).

Zdjęcie pochodzi ze wpisu  na blogu SW.