CSWA-SD — Certified SOLIDWORKS Associate — Sustainable Design

Ogólna charakterystyka egzaminu

Formalnie rzecz ujmując nie jest to egzamin powiązany z oprogramowaniem SW. Wcześniej nawet w nazwie tego certyfikatu nie było słowa SOLIDWORKS. Owszem SW zawiera moduł do oceny stopnia "ekologiczności" projektowanego produktu, ale egzamin nie przewiduje konieczności przeprowadzania obliczeń w tym modułu. Tu sprawdza się przede wszystkim wiedza na temat ogólnych zasad projektowania zrównoważonego i metod oszacowania negatywnego wpływu na środowisko naszego produktu.

Do przygotowania do egzaminu wystarczy kilka razy przeczytać ze zrozumieniem podręcznik do modułu zrównoważonego projektowania, który jest na odpowiedniej stronie  SOLIDWORKS.

Informacja techniczna

Egzamin trwa 60 minut, ogólna liczba pytań i punktacja — 30 × 1 pkt, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 30, poziom wymagany do zaliczenia — 24 pkt. (80% poprawnych odpowiedzi).

Zalecenia dotyczące egzaminu

Umieszczone niżej zalecenia uzupełniają ogólną listę umieszczoną na stronie nadrzędnej.

  1. Pytania do tego egzaminu zostały przygotowane bardzo starannie, część z nich zakłada zdolność logicznego myślenia.
  2. Bardzo dobre i szybkie poruszanie się po wspomnianemu podręczniku pomaga znaleźć odpowiedź na większość pytań. Ale krótki średni czas odpowiedzi na każde pytanie (tylko 2 minuty) oraz stosunkowo wysoki próg zaliczenia egzaminu (80% poprawnych odpowiedzi) praktycznie wykluczają możliwość otrzymania tego certyfikatu bez krótkotrwałego (przynajmniej 2-3 dni), ale gruntownego przygotowania.

Statystyki

Za stanem na 11.2018 egzamin do zbyt łatwych nie należy. Średnia liczba punktów uzyskanych przez osoby, które przystąpili do egzaminu wynosi ok. 20 (oznacza to brak zaliczenia), mniej niż 1% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów. Bieżące statystyki dla naszej uczelni (od 05.2015) podane są niżej