CSWA — Certified SOLIDWORKS Associate

Ogólna charakterystyka egzaminu

Jest to najbardziej popularny i prosty test podstawowych umiejętności w użytkowaniu SW w zakresie tworzenia pojedynczych części i prostych złożeń. Sprawdza również podstawy wiedzy z rysunku technicznego. Szczegółową informację na temat egzaminu można znaleźć na stronie DPS Software 

Od roku akad. 2017/18 do programu przedmiotu "Komputerowe wspomaganie projektowania" dla 3 roku kierunku MiBM wprowadzono zmiany, które pozwalają wszystkim studentom przygotować się do egzaminu na certyfikat CSWA.

Informacja techniczna

Egzamin trwa 180 minut, ogólna liczba pytań — 14, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 240, poziom wymagany do zaliczenia — 165 pkt. Poszczególne zadania i ich punktacja (wersja egzaminu R4):

Zadanie Liczba pytań Liczba punktów
Rysunek techniczny 3 3 × 5 pkt
Modelowanie części (podstawowy poziom złożoności) 2 2 × 15 pkt
Modelowanie części (średni poziom złożoności) 2 2 × 15 pkt
Modelowanie części (zaawansowany poziom złożoności) 3 3 × 15 pkt
Złożenia 4 4 × 30 pkt

Pytania dostępne są w wielu językach w tym (od roku 2016) w języku polskim. Niestety tłumaczenie nie jest dobre.

Bezpośrednie przygotowanie się do egzaminu

 1. Przygotowanie do egzaminu warto zacząć od przeglądania odpowiedniego wideo kursu na MySolidWorks . Za stanem na 11.2016 kurs ten składa się z 34 filmów. Praktyka pokazuje, że porządne przepracowanie podobnych kursów dotyczących podstaw SW również daje bardzo dobre efekty
 2. Stopień przygotowania do egzaminu łatwo ocenić za przez rozwiązanie przykładowych zadań z poprzednich lat:
  • Zestaw z poprzedniej edycji egzaminu jest tu 
  • Aktualny zestaw dla 2017 roku jest tu 
 3. Ostatecznie swój stopień przygotowania trzeba sprawdzić przez samodzielne przystąpienie do egzaminu próbnego. Taką możliwość od 2016 roku ma każda osoba, która posiada konto na Virtual Tester , nawet osoby, które otrzymały CSWA wcześniej. Procedura rejestracji konta na Virtual Tester opisana jest na stronie Dobre rady 

Warunki przystąpienia do egzaminu

 1. Do egzaminu na certyfikat CSWA można przystąpić zaczynając od 6 sem. studiów I stopnia. Wyjątek stanowią najlepsi studenci kierunku MiBM wyróżnione przez wykładowców prowadzących przedmiot "Komputerowe Wspomaganie Projektowania". Tacy osoby mogą przystąpić do egzaminu pod koniec 5 semestru.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywny wynik egzaminu próbnego uzyskany w czasie poniżej 1 godziny. Przed rezerwacją miejsca na egzamin prośba wysłać zrzut z ekranu z wynikiem tego egzaminu pod adres rokach at tu dot kielce dot pl. Przykładowy wygląd takiego zrzutu jest podany na końcu strony "Dobre rady" . Tylko po tym można zarejestrować się na najbliższy termin za pomocą formularza .

Zalecenia dotyczące egzaminu

Umieszczone niżej zalecenia uzupełniają ogólną listę umieszczoną na innej stronie .

 1. W przypadku opracowywania modeli pojedynczych części zawsze przewidywana jest modyfikacja tej że części (1-2 razy). Warto przeanalizować wstępnie jakie zmiany będą wymagane w następnych pytaniach egzaminu, żeby wybrać taką metodę utworzenia modelu, która pozwoli zrobić odpowiednią modyfikację najprościej.
 2. Najważniejszym elementem tworzenia każdego modelu jest pierwszy szkic i pierwsza operacja (zwykle wyciągnięcie lub obrót). Warto przed ich wykonaniem zastanowić się na czym polegało zamierzenie projektowe (design intent) konstruktora tej części, jakie istnieją płaszczyzny symetrii dla różnych elementów modelu (np. otworów), jakie są relacje pomiędzy elementami modelu.
 3. Przy opracowywaniu złożeń wyjątkowo ważne jest działać dokładnie zgodnie z kolejnością operacji opisanych w zadaniu oraz ustawić części złożenia tak, jak przedstawia to rysunek. Układ współrzędnych również musi być zorientowany identycznie jak na rysunku.
 4. Przy projektowaniu poszczególnych brył należy pamiętać aby były one wymiarowane tak jak przedstawia rysunek.
 5. Rysunek pokazany na ekranie Virtual Tester'a nie jest dokładnym rysunkiem technicznym. Część jego wymiarów oznaczonych jako A, B i C jest zmienna, dlatego twój szkic może wyglądać nieco inaczej.
 6. Do sumowania punktów zdobytych w czasie egzaminu można użyć tej aplikacji 

Statystyki

Egzamin ten należy do najbardziej łatwych. Średnia liczba punktów uzyskanych przez osoby, które przystąpili do egzaminu na całym świecie wynosi 170, prawie 16% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów. Ale około 35% prób uzyskania tego certyfikatu kończy się niepowodzeniem. Na świecie ten certyfikat ma ponad 210 tys. osób (dane na 09.2018). Bieżące statystyki dla naszej uczelni (prowadzone od maja 2015) podane są niżej: