CSWA-AM — Certified SOLIDWORKS Associate — Additive Manufacturing

Ogólna charakterystyka egzaminu

Podobnie do CSDA  nie jest to egzamin ściśle powiązany z oprogramowaniem SW. Tu sprawdza się przede wszystkim wiedza ogólna na temat podstawowych technik druku 3D, zalet i wad różnych wykorzystywanych materiałów, metod opracowywania modelu przeznaczonego do druku 3D (w tym w SW), itp. Wadą obecnej (0.2) wersji tego certyfikatu jest ukierunkowanie części pytań na promocję kilku wybranych (i wcale nie najważniejszych) producentów drukarek. Ale poza tym certyfikat jest ważny i natychmiast po wprowadzeniu w 2018 roku stał się bardzo popularnym.

Do przygotowania do egzaminu wystarczy przeglądanie kursu 10 krótkich filmów dostępnego dla wszystkich na do modułu zrównoważonego projektowania, który jest na MySOLDWORKS . Do obejrzenia filmów wystarczy nawet darmowe konto na MySOLDWORKS, ale warto założyć sobie konto studenckie i mieć dostęp do znacznie większej liczby filmów. Procedura założenia takiego konta opisana jest tu .

Dla najbardziej zabieganych (lub leniwych:-)) pełna (za stanem na 11.2018) wersja wszystkich filmów w najlepszej rozdzielczości jest dostępna do ściągnięcia tu (126MB) .

Informacja techniczna

Egzamin trwa 60 minut, ogólna liczba pytań i punktacja — 50 × 2 pkt, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 100, poziom wymagany do zaliczenia — 80 pkt. (80% poprawnych odpowiedzi).

Zalecenia dotyczące egzaminu

Umieszczone niżej zalecenia uzupełniają ogólną listę umieszczoną na stronie nadrzędnej.

  1. Pytania do tego egzaminu zostały przygotowane bardzo starannie, część z nich zakłada zdolność logicznego myślenia.
  2. Bardzo dobre i szybkie poruszanie się po wspomnianemu podręczniku pomaga znaleźć odpowiedź na większość pytań. Ale krótki średni czas odpowiedzi na każde pytanie (tylko 2 minuty) oraz stosunkowo wysoki próg zaliczenia egzaminu (80% poprawnych odpowiedzi) praktycznie wykluczają możliwość otrzymania tego certyfikatu bez krótkotrwałego (przynajmniej 2-3 dni), ale gruntownego przygotowania.

Statystyki

Egzamin jest uważany na świecie za dość łatwy. Średnia liczba punktów uzyskanych przez osoby, które przystąpili do egzaminu wynosi ok. 86, ale mniej niż 1% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów. Bieżące statystyki dla naszej uczelni (od 11.2018) podane są niżej. Niska skuteczność studentów w zdobywaniu tego certyfikatu tłumaczy się przede wszystkim niskim poziomem wiedzy z języka angielskiego.