CSWA-S — Certified SOLIDWORKS Associate — Simulation

Ogólna charakterystyka egzaminu

W odróżnieniu od innych, egzamin ten jest w połowie teoretyczny. Sprawdzana jest ogólną wiedza inżynierska z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz teorii i podstawowych zasad używania MES (51% punktów). W nieco mniejszym stopniu (49% punktów) — umiejętność przeprowadzenia prostych obliczeń w SW Simulation. Szczegółową informację na temat egzaminu w j. angielskim można znaleźć na stronie SOLIDWORKS 

Informacja techniczna

Egzamin trwa 120 minut, ogólna liczba pytań — 20, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 100, poziom wymagany do zaliczenia — 70 pkt. Poszczególne zadania i ich punktacja (za stanem na 10.2015):

Typ zadania Liczba pytań Liczba punktów
Obliczenia statyczne (3 różne modele 3D i powłokowe) 5 49 (razem)
Pytania teoretyczne 15 3 × 5 pkt, 12 × 3 pkt

Bezpośrednie przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie się do egzaminu najlepiej zacząć od konsultacji z osobą prowadzącą egzamin. W czasie takiej rozmowy można uzyskać wiele materiałów pomocniczych.

Warunki przystąpienia do egzaminu

  1. Dobre wyniki z przedmiotu MES (jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich studentów II stopnia MiBM).
  2. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z osobą prowadzącą egzamin.

Zalecenia dotyczące egzaminu

Umieszczone niżej zalecenia uzupełniają ogólną listę umieszczoną na stronie nadrzędnej.

  1. Część zadań praktycznych oraz pytań teoretycznych wymaga przeprowadzenia obliczeń w jednostkach SI, reszta — w jednostkach brytyjskich.
  2. Pytania teoretyczne są zwykle proste lecz podchwytliwe.
  3. Znajomość podstawowego słownictwa technicznego w języku angielskim jest w tym egzaminie niezwykle ważna.

Generalnie poziom wiedzy i umiejętności z dziedziny MES wymagany do uzyskania tego certyfikatu jest dość spory i na Wydziale MiBM PŚk jest dostępny raczej wyłącznie dla absolwentów specjalności Systemy CAD/CAE . Dla studentów innych specjalności jedyną szansą jest wybranie takiego tematu pracy magisterskiej, który zakłada intensywne używanie SWS.

Statystyki

Za stanem na 11.2018 egzamin do łatwych nie należy. Średnia liczba punktów uzyskanych przez osoby, które przystąpili do egzaminu wynosi 64 (oznacza to brak zaliczenia), tylko 0,3% osób zdobywa maksymalną liczbę punktów. Bieżące statystyki dla naszej uczelni (od 05.2015) podane są niżej