CSWPA-DT — Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools

Ogólna charakterystyka egzaminu

Popularność tego certyfikatu jest zmienna w czasie. Czasem jest on trzeci na liście najbardziej popularnych certyfikatów SW, ale zwykle nie wchodzi do "górnej 5-ki". Przyczyną jest prawdopodobnie mało ekscytujący:-) temat odpowiedniego egzaminu — rysunek techniczny. Ale dopóki tradycyjny rysunek płaski pozostaje "łaciną" inżynierów, dopóty ten certyfikat jest po prostu The Must.

Szczegółową informację na temat egzaminu można znaleźć na stronie SOLIDWORKS 

Informacja techniczna

Egzamin trwa 100 minut, składa się z 20 pytań-zadań. Można uzyskać maksymalnie 200 ptk., do zaliczenia wystarczy uzyskanie 75% tej kwoty, czyli 150 pkt.

Bezpośrednie przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie się do egzaminu najlepiej zacząć od konsultacji z osobą prowadzącą egzamin. W czasie takiej rozmowy można uzyskać wiele materiałów pomocniczych.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Posiadanie certyfikatów CSWA (warunek obowiązkowy) i CSWP (warunek opcjonalny).

Statystyki

Za stanem na 07.2016 egzamin należy do relatywnie łatwych. Średnia liczba punktów uzyskanych przez osoby, które przystąpili do egzaminu wynosi 160. Bieżące statystyki dla naszej uczelni (od 05.2015) podane są niżej