CSWP-S — Certified SOLIDWORKS Professional — Simulation

Ogólna charakterystyka egzaminu

Jest to chyba najbardziej rzadki z certyfikatów SW. Jest jedynym certyfikatem z serii Professional, posiadanie którego obecnie (wcześniej było inaczej) nie jest konieczne do przystąpienia do egzaminu na najwyższy stopień w hierarchii certyfikatów SW — CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert). Przyczyna tego jest prosta — nawet dla bardzo dobrego użytkownika SW wymagania stawiane przez CSWP-S są zbyt wysokie, więc wymaganie posiadania tego certyfikatu było przez lata największą przeszkodą na drodze do CSWE. A firmie zależało na popularyzacji CSWE:-).

Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się co najmniej roczne doświadczenie polegające na regularnym wykonywaniu rożnego rodzaju symulacji w programie SOLIDWORKS Simulation (SWS). Dodatkowo wymagana jest ogólną wiedza inżynierska z zakresu mechaniki, teorii wymiany ciepła, wytrzymałości materiałów oraz teorii i podstawowych zasad używania MES.

Informacja techniczna

Egzamin trwa 90 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 100, poziom wymagany do zaliczenia — 75 pkt. Typowy egzamin składa się z 19 obowiązkowych zadań i jednej dodatkowej analizy MES, która pozwala uzyskać 10 punktów bonusowych (czyli realnie można uzyskać nawet 110 pkt.). Przylądowy zestaw zadań zawiera:

Typ zadania Liczba pytań Liczba punktów
Pytania teoretyczne 10 10 × 4 pkt
Obliczenia ręczne (wytrzymałość, PKM) 2 2 × 6 pkt
Analiza MES 7 48 pkt (razem)

Zadania ściśle MES-oswkie wymagają wiedzy i umiejętności przede wszystkim w następujących dziedzinach:

  1. Analiza statyczna (liniowa, nieliniowa, utrata stateczności konstrukcji), modalna i termiczna
  2. Wysokocyklowa wytrzymałość zmęczeniowa
  3. Umiejętność pracy ze wszystkimi typami elementów skończonych dostępnymi w SWS: prętowymi, belkowymi, powłokowymi i przestrzennymi
  4. Kontrola jakości siatki i metody uzyskiwania zbieżnego rozwiązania o podanej dokładności (w tym samoadaptacyjne)
  5. Praca ze złożeniami: zagadnienia kontaktowe, modelowanie złączy

Pełna lista wymaganych umiejętności oraz przykładowy zestaw pytań (mocno okrojony w porównaniu do rzeczywistego zestawu) znajduje się na odpowiedniej stronie SOLIDWORKS .

Zalecenia dotyczące egzaminu

Obecnie program studiów na Wydziale MiBM PŚk formalnie nie pozwala na uzyskanie wysoko specjalistycznej wiedzy i umiejętności wymaganych do tego certyfikatu. Jedyną możliwością zdobycia odpowiedniego doświadczenia jest studiowanie na specjalności "Systemy CAD/CAE" oraz wybranie takich tematów prac inżynierskiej i magisterskiej, które zakładają intensywne używanie SWS.

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu w porównaniu do wszystkich innych certyfikatów jest niski. Średnia ocena na 11.2018 roku stanowiła ok. 55 pkt. na 110 możliwych, mniej niż 1% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów.