CSWP-S — Certified SOLIDWORKS Professional Advanced — Weldings

Ogólna charakterystyka egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się co najmniej 6. miesięczne doświadczenie polegające na regularnej pracy w narzędziu "Konstrukcje spawane".

Informacja techniczna

Egzamin trwa 90 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 255, poziom wymagany do zaliczenia — 75%, czyli 190 punktów. Typowy egzamin składa się z 26 pytań. Poza SOLIDWORKS na komputerze ma być zainstalowany Excel.

Pełna lista wymaganych umiejętności oraz przykładowy zestaw pytań (mocno okrojony w porównaniu do rzeczywistego zestawu) znajduje się na odpowiedniej stronie SOLIDWORKS .

Zalecenia dotyczące egzaminu

  1. Do sumowania punktów zdobytych w czasie egzaminu można użyć tej aplikacji 

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu na świecie jest relatywnie wysoki. Średnia ocena na 01.2021 roku stanowiła ok. 206 pkt. na 255 możliwych. Aż 18% osób zdobywa maksymalną liczbę punktów. Bieżące statystyki dla naszej uczelni (od 05.2015) podane są niżej