CSWP-SM — Certified SOLIDWORKS Professional Advanced — Sheet Metal

Ogólna charakterystyka egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się co najmniej 6. miesięczne doświadczenie polegające na regularnej pracy w narzędziu "Arkusz blachy".

Informacja techniczna

Egzamin trwa 90 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 145, poziom wymagany do zaliczenia — 100 punktów. Typowy egzamin składa się z 15 zadań.

Pełna lista wymaganych umiejętności oraz przykładowy zestaw pytań (mocno okrojony w porównaniu do rzeczywistego zestawu) znajduje się na odpowiedniej stronie SOLIDWORKS .

Zalecenia dotyczące egzaminu

  1. Do sumowania punktów zdobytych w czasie egzaminu można użyć tej aplikacji 

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu jest wysoki. Średnia ocena na 11.2018 roku stanowiła ok. 106 pkt. na 145 możliwych. Ponad 22% osób uzyskuje maksymalną liczbę punktów.