Liczba godzin i przedmiotów powiązanych z SOLIDWORKS bardzo zależy od wydziału oraz kierunku studiów. Najwięcej takich zajęć tradycyjnie jest na kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn" WMiBM, szczególnie na specjalności Systemy CAD/CAE , studiowanie na której zakłada możliwość uzyskania praktycznie wszystkich studenckich i zawodowych certyfikatów .

Kurs przygotowawczy do egzaminu na CSWA-S

Dla osób, którzy chcieli by samodzielnie przygotować się do egzaminu na certyfikat CSWA Simulation  niżej udostępniamy instrukcje do programu SW Simulation (SWS). Pochodzą ze części laboratoryjnej kursu "Metoda Elementów Skończonych", który na studiach II stopnia na kierunku MiBM jest przedmiotem wspólnym dla wszystkich specjalności poza Systemy CAD/CAE  (specjalność ta ma odpowiedni przedmiot na bardziej zaawansowanym poziomie już na studiach I stopnia). Program zajęć pozwala w 90% przygotować się do praktycznej części egzaminu na certyfikat CSWA-S.

Instrukcje przywidują, że ich zawartość w czasie zajęć będzie wyświetlana w oknie przeglądarki umieszczonej obok zredukowanego okna SW. Wszystkie instrukcje przygotowane są pod SW Simulation 2019 Edu.

Zawartość kursu

Lp Opis instrukcji Link
1 Zapoznanie się z programem SW SimulationXpress, zadania 1-3 z samouczka. HTML 
2 SW2020Początkowa konfiguracja SWS HTML 
3 SW2020Pierwsze kroki w SWS HTML 
4 SW2020Umocowanie i obciążenie modelu HTML 
5 SW2020 Analiza wyników obliczeń HTML 
6 SW2020 Zbieżność i rozbieżność wyników. Zagęszczanie siatek "ręczne" i adaptacyjne. HTML 
7 SW2020 Zaawansowana definicja obciążenia lub umocowania HTML 
8 SW2020 Modele belkowe HTML 
9 SW2020 Modele powłokowe HTML 
10 SW2020 Modele mieszane HTML 
11 SW2020 Optymalizacja części HTML 

Komentarze i korekty (w tym językowe) dotyczące tego kursu prośba wysyłać pod adres rokach at tu dot kielce dot pl.