Sprawdzenie poprawności "świeżej" instalacji SOLIDWORKS

Wstęp

Niżej przedstawiono najszybszą, ale dość brutalną metodę naprawiania większości błędów w instalacji SOLIDWORKS za jednym zamachem. Zaleca się przeprowadzić ją od razu po zainstalowaniu programu. Jak wszystkie podobne czynności ta metoda wymaga uprawnień Administratora.

Opis procedury

  1. Uruchom program, otwórz okno Opcje systemu, wybierz Lokalizacje plików oraz kliknij na Edytuj wszystko.
  2. W tabeli Edytuj wszystkie lokalizacje plików sprawdź wszystkie ścieżki zawierające rok wersji programu. Po znalezieniu błędów (np. rok 2016 zamiast 2019) wprowadź korektę. Ponieważ takich ścieżek może być kilka, to warto zautomatyzować proces zamiany przez opcję Znajdź/Zastąp (zaznaczona na niebiesko) i sprawdzić w ten sposób kilka ostatnich roczników.
  3. Zatwierdź zmiany przez Zapisz. Program może zgłosić kolejny problem (np. brak niektórych szablonów), który trzeba będzie naprawić innymi metodami.


© I.Rokach, 2018-19, v.2.0.0, 10.05.2019. Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku