Zapisy na egzamin na certyfikaty SOLIDWORKS

Techniczne możliwości

Obecnie egzamin jest organizowany w sali B2.06. W tej sali są stanowiska z 2 monitorami i z 1 monitorem. Stanowiska z 1 monitorem zalecane są tylko do certyfikatów CSWA-AM , CSWA-SD  oraz warunkowo do CSWA-S . Uzyskanie pozostałych certyfikatów w istotny sposób upraszcza się na stanowisku z 2 monitorami.

Rezerwacja miejsc

Od roku akademickiego 2016/17 dostęp do egzaminów (dotyczy to szczególnie certyfikatów CSWA i CSWP) wymaga spełnienia warunków wstępnych podanych w np. ogólnym regulaminie  oraz na stronach dotyczących każdego z certyfikatów (wymagania CSWA , wymagania CSWP ). Rezerwować miejsce na egzaminie mogą wyłącznie osoby, które spełniają te warunki. Wszystkie inne wpisy będą usuwane.

Pierwszeństwo przy rejestracji mają studenci studiujące na semestrach dyplomowych na studiach stacjonarnych ( w semestrze zimowym: 4 roku studiów I st., w semestrze letnim — 2 roku studiów II st.). Oni mogą rezerwować miejsca od momentu otwarcia rejestracji, dla pozostałych studentów rezerwacja miejsc zaczyna się 2 tygodnie przed egzaminem. Od tej reguły w szczególnych sytuacjach możliwe są wyjątki.

Termin kolejnego egzaminu — luty 2022

Stan rezerwacji miejsc

Formularz zgłoszeniowy

Do rejestracji używany jest internetowy system oparty o Formularze Google. Obecnie mamy maksymalnie 5 stanowisk z 2 monitorami i przynajmniej jedno stanowisko z 1 monitorem. W przypadku jeżeli wszystkie stanowiska są zajęte można wpisać się na listę oczekujących (tylko 2 miejsca). Wypełnij formularz niżej (zawiera kilka stron), odśwież stronę i Twoje zgłoszenie pojawi się w tabelce wyżej.© I.Rokach, 2015-2022, v.6.1.0, 08.01.2022. Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku