Koła naukowe używające SOLIDWORKS

Cały szereg kół naukowych na PŚk używa SOLIDWORKS w swoich projektach:

  • Koło Komputerowe Wspomaganie Projektowania  (WMiBM) od samego początku zostało utworzone w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności studentów w zakresie używania programu SOLIDWORKS. Obecnie Koło to zajmuje się miedzy innymi organizacją egzaminów na certyfikaty SW .
  • Koło Exemplum  (WZiMK) ...
  • Koło Impuls (WMiBM) znane z budowy łazików marsjańskich opracowuje swoje konstrukcji w programie SOLIDWORKS.