Niżej podana jest ogólna liczba certyfikatów zdobytych przez studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej od początku uruchomienia programu comiesięcznych egzaminów w maju 2015 roku.

Nazwa certyfikatu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Poziom studencki
CSWA  16 18 43 20 18 13 32
CSWA-AM  8 5 18 28
CSWA-S  2 1 2 4
CSWA-SD  1 3 6
Poziom profesjonalny
CSWP  4 10 7 3 4 1
CSWP-S  1
CSWPA-DT  8 5 2 2 1
CSWPA-S 1
CSWPA-SM  1 5 4 3 3
CSWPA-WD  2 1 3
RAZEM 19/5 19/19 45/17 35/11 29/8 31/8 60/3