CSWP-S — Certified SOLIDWORKS Professional Advanced — Weldings

Ogólna charakterystyka egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się co najmniej roczne doświadczenie polegające na regularnym wykonywaniu rożnego rodzaju symulacji w programie SOLIDWORKS Simulation (SWS). Dodatkowo wymagana jest ogólną wiedza inżynierska z zakresu mechaniki, teorii wymiany ciepła, wytrzymałości materiałów oraz teorii i podstawowych zasad używania MES.

Informacja techniczna

Egzamin trwa 180 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania — 255, poziom wymagany do zaliczenia — 75%, czyli 190 punktów. Typowy egzamin składa się z 26 pytań.

Pełna lista wymaganych umiejętności oraz przykładowy zestaw pytań (mocno okrojony w porównaniu do rzeczywistego zestawu) znajduje się na odpowiedniej stronie SOLIDWORKS .

Zalecenia dotyczące egzaminu

  1. Do sumowania punktów zdobytych w czasie egzaminu można użyć tej aplikacji 

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu jest relatywnie wysoki. Średnia ocena na 11.2018 roku stanowiła ok. 206 pkt. na 255 możliwych. Aż 18% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów.