CSWP-S - Certified SOLIDWORKS Professional Advanced - Weldings

Ogólna charakterystyka egzaminu

Przed przystąpieniem do egzaminu zaleca się co najmniej roczne doświadczenie polegające na regularnym wykonywaniu rożnego rodzaju symulacji w programie SOLIDWORKS Simulation (SWS). Dodatkowo wymagana jest ogólną wiedza inżynierska z zakresu mechaniki, teorii wymiany ciepła, wytrzymałości materiałów oraz teorii i podstawowych zasad używania MES.

Informacja techniczna

Egzamin trwa 180 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania - 255, poziom wymagany do zaliczenia - 75%, czyli 190 punktów. Typowy egzamin składa się z 26 pytań. Przylądowy zestaw zadań zawiera:

Pełna lista wymaganych umiejętności oraz przykładowy zestaw pytań (mocno okrojony w porównaniu do rzeczywistego zestawu) znajduje się na odpowiedniej stronie SOLIDWORKS .

Zalecenia dotyczące egzaminu

  1. Do sumowania punktów zdobytych w czasie egzaminu można użyć tej aplikacji 

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu jest relatywnie wysoki. Średnia ocena na 01.2017 roku stanowiła ok. 199 pkt. na 255 możliwych. Aż 18% osób zdobywa maksymalna liczbę punktów.