Liczba godzin i przedmiotów powiązanych z SOLIDWORKS bardzo zależy od wydziału oraz kierunku studiów. Najwięcej takich zajęć tradycyjnie jest na kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn" WMiBM, szczególnie na specjalności Systemy CAD/CAE , studiowanie na której zakłada możliwość uzyskania praktycznie wszystkich studenckich i zawodowych certyfikatów .

Kurs przygotowawczy do egzaminu na CSWA-S

Dla osób, którzy chcieli by samodzielnie przygotować się do egzaminu na certyfikat CSWA Simulation  niżej udostępniamy instrukcje do programu SW Simulation (SWS). Pochodzą ze części laboratoryjnej kursu "Metoda Elementów Skończonych", który na studiach II stopnia na kierunku MiBM jest przedmiotem wspólnym dla wszystkich specjalności poza Systemy CAD/CAE  (specjalność ta ma odpowiedni przedmiot na bardziej zaawansowanym poziomie już na studiach I stopnia). Program zajęć pozwala w 90% przygotować się do praktycznej części egzaminu na certyfikat CSWA-S.

Instrukcje przywidują, że ich zawartość w czasie zajęć będzie wyświetlana w oknie przeglądarki umieszczonej obok zredukowanego okna SW. Wszystkie instrukcje przygotowane są SW 2017 Edu.

Zawartość kursu

Lp Opis instrukcji Link
1 Zapoznanie się z programem SW SimulationXpress, zadania 1-3 z samouczka. HTML 
2 Początkowa konfiguracja SWS HTML 
3 Pierwsze kroki w SWS HTML 
4 Umocowanie i obciążenie modelu HTML 
5 Analiza wyników obliczeń HTML 
6 Zbieżność i rozbieżność wyników. Zagęszczanie siatek "ręczne" i adaptacyjne. HTML 
7 Zaawansowana definicja obciążenia lub umocowania HTML 
8 Modele belkowe HTML 
9 Modele powłokowe HTML 
10 Modele mieszane HTML 
11 Optymalizacja części HTML 

Komentarze i korekty (w tym językowe) dotyczące tego kursu prośba wysyłać pod adres rokach at tu dot kielce dot pl.