CSWP - Certified SOLIDWORKS Professional - Core

Ogólna charakterystyka egzaminu

Jest to drugi z najbardziej popularnych certyfikatów SW. Do 2010 roku był to najwyższy i najbardziej prestiżowy certyfikat. O stopniu złożoności "starego" egzaminu na CSWP, który trwał 8 godzin teraz opowiadają legendy.

W obecnych czasach najwyższy stopień w hierarchii certyfikatów SW zajmuje CSWE (Certified SOLIDWORKS Expert), a CSWP Core jest jednym z kilku certyfikatów serii Professional. Nie oznacza to wcale, że jest to egzamin łatwy. On był i pozostaje najbardziej cenionym przy rekrutacji świadectwem opanowania SW na poziomie zawodowym. W zasadzie wymaga sporego doświadczenia praktycznego, dlatego ciężko go zdobyć tylko na podstawie zajęć na uczelni.

Od 02.2018 mamy nową wersję tego egzaminu. Przed przystąpieniem do niego zaleca się co najmniej roczne (liepiej 2 lata) doświadczenie polegające na regularnej pracy w programie. W warunkach PŚk najbardziej rozsądną drogą do uzyskania takiego doświadczenia jest wybranie takich tematów prac inżynierskiej i magisterskiej, które zakładają intensywne używanie SW. Wtedy na ostatnim roku studiów jest szansa uzyskania tego certyfikatu w sposób naturalny.

W zasadzie tematyka egzaminu pokrywa się z tematyką egzaminu CSWA, lecz zakłada nieporównywalne większy zakres wiedzy i umiejętności. Standardowy kurs przygotowawczy do egzaminu CSWP dostępny na MySolidWorks  (dostęp wymaga ważnej subskrypcji typu Professional) składa się z 50 filmów. Analogiczny kurs do CSWA - tylko z 34.

Szczegółową informację na temat egzaminu można znaleźć na stronie DPS Software 

Informacja techniczna

Egzamin składa się z trzech niezależnych części (segmentów). Do zaliczenia każdego segmentu wystarczy uzyskanie około 75% punktów. Tabela pokazana niżej zawiera najważniejsze informację na temat każdego segmentu. Następna próba zaliczenia każdego segmentu możliwa jest po 30 dniach. Segmenty muszą być zaliczone po kolei.

Numer segmentu Czas trwania egzaminu (min) Minimalna wymagana liczba punktów Maksymalna liczba punktów
1 70 75 105
2 50 77 104
3 80 77 109

Pytania dostępne są w wielu językach, nawet w języku polskim (jakość tłumaczenia jest taka sobie).

Bezpośrednie przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie się do egzaminu najlepiej zacząć od konsultacji z osobą prowadzącą egzamin. W czasie takiej rozmowy można uzyskać wiele materiałów pomocniczych.

  1. Jednym ze źródeł wiedzy i dobrym narzędziem szkoleniowym jest odpowiedni wideo kurs na MySolidWorks .
  2. Stopień przygotowania do egzaminu łatwo ocenić za przez rozwiązanie przykładowych zadań z poprzednich lat
  3. Ostatecznie swój stopień przygotowania można sprawdzić przez przystąpienie do egzaminu próbnego (obejmuje tylko pierwszy segment). Taką możliwość od 2016 roku ma każda osoba, która posiada konto na Virtual Tester , nawet osoby, które otrzymały CSWP wcześniej.

Warunki przystąpienia do egzaminu

  1. Posiadanie certyfikatu CSWA
  2. Pozytywny wynik egzaminu próbnego. Przed rezerwacją miejsca na egzamin prośba wysłać zrzut z ekranu z wynikiem tego egzaminu pod adres rokach at tu dot kielce dot pl. Przykładowy wygląd takiego zrzutu jest podany na końcu strony "Dobre rady" . Po uzyskaniu zezwolenia można zarejestrować się na najbliższy termin za pomocą formularza .

Zalecenia dotyczące egzaminu

Umieszczone niżej zalecenia uzupełniają ogólną listę umieszczoną na innej stronie .

  1. W drugim segmencie tego egzaminu część zadań wymaga użycia Excel'a. Dlatego przed egzaminem trzeba sprawdzić, czy na komputerze egzaminacyjnym jest zainstalowany Excel oraz czy SW poprawnie z nim współpracuje.
  2. W odróżnieniu od CSWA, ten egzamin zakłada, że osoba, która do niego przystąpiła ma doświadczenie pozwalające na wybór optymalnych narzędzi do osiągnięcia postawionego celu. Czyli zalecany w przypadku CSWA wybór najprostszych operacji (nawet czasochłonnych) tu może się nie sprawdzić.

Statystyki

Stopień "zaliczalności" tego egzaminu na świecie w porównaniu do CSWA jest wyższy i stanowi około 75%. Proszę jednak pamiętać, że do tego egzaminu w większości przystępują osoby pracujące i traktujące go poważniej, niż niektórzy studenci:-). Na świecie ten i inne certyfikaty serii Professional posiada prawie 90 tys. osób (dane na 03.2018.) Bieżące statystyki dla naszej uczelni (prowadzone od maja 2015) podane są niżej

Informacje dodatkowe

W Internecie jest mnóstwo informacji na temat CSWP i dobrych rad od dumnych posiadaczy owego certyfikatu. Wartościowymi wydają się być:

  • 10 przykazań  dla osób, którzy przystępują do CSWP
  • Blog  o certyfikacji SW w ogóle, w większości dotyczący CSWP