Niżej podana jest ogólna liczba certyfikatów zdobytych przez studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej od początku uruchomienia programu comiesięcznych egzaminów w maju 2015 roku.

Nazwa certyfikatu 2015 2016 2017 2018
Poziom studencki
CSDA  1
CSWA  16 18 43 11
CSWA-S  2 1 2
Poziom profesjonalny
CSWP  4 10 7 2
CSWP-S  1
CSWPA-DT  8 5 1
CSWPA-SM  1 5
CSWPA-WD  1
RAZEM 24 38 62 15