Wyróżniający się absolwenci

Historycznie najlepsze wyniki

Niżej podana jest lista najlepszych wyników uzyskanych kiedykolwiek przez studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn na moment ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Nazwisko, imię Specjalność, rok ukończenia studiów CSWA  CSWA-S  CSWA-SD  CSWP  CSWPA-DT  CSWPA-SM  CSWPA-WD  CSWPA-SU 
Kurennyi Valentyn CAD/CAE, 2022
Borek Jolanta CAD/CAE, 2022
Karpeta Marcin CAD/CAE, 2019
Mierzwiński Kamil CAD/CAE, 2019
Pauli Maciej CAD/CAE, 2019


Użyte skróty nazw specjalności:
 CAD/CAE — Systemy CAD/CAE