Wyróżniający się absolwenci

Najlepsze wyniki

Niżej podana jest lista 3 najlepszych wyników uzyskanych kiedykolwiek przez studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn na moment ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Nazwisko, imię Specjalność, rok ukończenia studiów CSWA  CSWA-S  CSWA-SD  CSWP  CSWPA-DT  CSWPA-SM 
Karpeta Marcin CAD/CAE, 2019
Mierzwiński Kamil CAD/CAE, 2019
Pauli Maciej CAD/CAE, 2019


Wyniki absolwentów bieżącego roku akademickiego 2020/2021

Niżej (za zgodą zainteresowanych) podane są dane osobowe studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, którzy obecnie są na ostatnim semestrze studiów I stopnia i posiadają certyfikaty SOLIDWORKS.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikaty uzyskane przez studentów CAD/CAE są skutkiem normalnych zajęć dydaktycznych w ramach tej specjalności. Studenci innych specjalności zdobywały certyfikaty tylko po dodatkowym szkoleniu w ramach programu POWER.

Nazwisko, imię Specjalność CSWA  CSWA-AM  CSWPA-SM  Dane kontaktowe
Bernaciak Paweł CAD/CAE bernaciak10@gmail.com, tel. 694 743 355
Chrzan Karolina KWW chrzankarolina1@gmail.com, tel. 790 383 093
Dudek Konrad KWW konrad.dud@interia.pl, tel. 532 442 399
Jedynak Wiktor KWW jedynak.wi@gmail.com
Kolasa Mateusz CAD/CAE matik4110@gmail.com, tel. 731 376 845
Niemirski Mateusz KWW niemmir0@gmail.com
Niewadzia Patryk KWW patryk.niewadzia7@gmail.com
Satro Kamil KWW kam.sat@o2.pl, tel. 794 711 722
Szczygieł Daniel SiC daniel31_31@wp.pl
Świątek Kamil CAD/CAE kamilswiatek998@gmail.com, tel. 721 146 213
Toporek Jakub KWW toporek.jakub@gmail.com
Wilczyński Piotr CAD/CAE wilczynskipiotr98plck@gmail.com, tel. 794 556 744

Użyte skróty nazw specjalności:
 CAD/CAE — Systemy CAD/CAE
 KWW — Komputerowe wspomaganie wytwarzania
 SiC — Samochody i ciągniki